Termeni si Conditii

1. ELEMENTE

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii, prin intermediul magazinului virtual www.laoptica.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.
 Astfel, următorii termeni vor însemnă:
Cumpărător - persoana, firma, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător – www.laoptica.ro
 Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
 Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
 Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.
 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
 Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
 Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
 b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 c. Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
 Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.
 

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VÂNZĂTORULUI
 a. Vânzătorul își va utiliza cunostințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
 b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin înjurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
 Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi intotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)
 Cumpărătorul întelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
 De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt proprietatea Laoptica.ro și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.
 

6. CONFIDENȚIABILITATE - PUBLICITATE
 Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vănzătorului.
 

7. TERMENE PENALITĂȚI
 În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice dăune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
 În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.
 

8. FACTURARE - PLĂȚI
 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

 

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
 a. Livrare
 Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
 b. Transport - Ambalare
 În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.
 

10. ACCEPTARE
 Acceptarea va fi făcuta atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de laoptica.ro  Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 30 zile.
 

11. GARANȚII
 Toate produsele comercializate de către site-ul www.laoptica.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
 În cazul produselor vândute și livrate de laoptica.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către laoptica.ro.
 În cazul certificatelor de garanție emise de laoptica.ro, vă oferim serviciul "Pick-up & Return" care presupune preluarea și livrarea produselor în condiții de gratuitate.
 În cazul produselor achiziționate de la partenerii nostri din laoptica.ro , veți primi la livrare pentru fiecare produs care beneficiază de garanție un certificat de garanție cu toate detaliile centrului de service care asigură reparațiile pe durata termenului de garanție. Garanția produselor achiziționate de la partenerii noștri este asigurată de către partenerul care a vândut produsul sau de către centrul de service autorizat al producătorului, după caz.
 În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.
 Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa office@laoptica.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.
 În cazul produselor resigilate, certificatul de garanție este emis de către laoptica.ro, iar garanția nu acoperă aceeași perioadă ca la un produs nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate.
 

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII
 Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzăătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

 

13. RĂSPUNDERE
 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru dăune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru dăune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
 Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractantii și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
 

14. FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
 

15. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA
 Prezentul contract este supus legii romîne. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești române competente.
 

 

17. PREVEDERI DIVERSE
 Părțile în contract vor fi considerate cantractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dăuna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.

1. ELEMENTE

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri și servicii, prin intermediul magazinului virtual www.laoptica.ro către Cumpărător și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.
 Astfel, următorii termeni vor însemnă:
Cumpărător - persoana, firma, companie sau altă entitate juridică ce emite o Comandă.
Vânzător – www.laoptica.ro
 Bunuri și Servicii - orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comanda - un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător și Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord să livreze Bunurile și Serviciile și Cumpărătorul este de acord să primească aceste Bunuri și Servicii și să facă plata acestora.
 Contract - o Comandă confirmată de către Vânzător.
 Drepturi de proprietate Intelectuală (în cele ce urmează DPI) - toate drepturile imateriale cum ar fi know-how, dreptul de autor și drepturi in natura de autor, drepturile de baza de date, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate și înregistrări ale numelor de domenii pentru oricare din cele de mai sus.
 Specificații - toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în Comandă.
 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
 Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul anterior menționat, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile.
 Comanda va fi compusă din următoarele documente, în ordinea importanței:

a. Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare și facturare) și condițiile sale specifice
 b. Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)
 c. Termeni și condiții

Dacă Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completă a termenilor Comenzii. Acceptare comenzii de către Vânzător se consideră finalizată atunci când există o confirmare verbală (telefonică) sau electronică (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu consideră în nici un moment o comandă neconfirmată ca având valoarea unui Contract.
 Prezentul Contract intră în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii și condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.
 

3. EXTINDEREA OBLIGATIILOR VÂNZĂTORULUI
 a. Vânzătorul își va utiliza cunostințele sale profesionale și tehnice pentru a atinge rezultatul stipulat în Comanda și va livra Bunurile și Serviciile care îndeplinesc cerințele, nevoile și specificațiile Cumpărătorului;
 b. Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ și pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu și coerența structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însă vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul să fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu magazinul - se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea "contact". Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin înjurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.
 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA
 Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi intotdeauna responsabil față de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.
 

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)
 Cumpărătorul întelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), nici una dintre informările primite de la Vânzător.
 De asemenea, numele site-ului precum și însemnele grafice sunt proprietatea Laoptica.ro și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul scris al proprietarului.
 

6. CONFIDENȚIABILITATE - PUBLICITATE
 Informațiile de orice natură furnizate de către Cumpărător Vânzătorului, vor rămâne în proprietatea Vânzătorului. Ele pot fi utilizate numai pentru executarea contractului și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al Vânzătorului și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește.

Nici o declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la comandă fără consimțământul prealabil scris al Vănzătorului.
 

7. TERMENE PENALITĂȚI
 În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare și/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat să anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării. Cumpărătorul va avea dreptul să revendice dăune suplimentare de la Vânzător, când este permis de lege, în cazul neîndeplinirii totale sau parțiale din partea vânzătorului a executării Contractului în conformitate cu termenele stabilite.
 În cazul în care Cumpărătorul întârzie din vina sa plata mărfurilor în termenul prevăzut în factura emisă de Vânzător, este obligat la plata unei penalități de 0,5% pe zi din suma datorată.
În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.
 

8. FACTURARE - PLĂȚI
 Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile și Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația in vigoare.

 

9. RISCURI ȘI RESPONSABILITĂȚI
 a. Livrare
 Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile și Serviciile în sistem de curierat door-to-door către Cumpărător.
 b. Transport - Ambalare
 În afară de cazul în care este agreat de Vânzător și Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile și responsabilitățile asociate cu Bunurile și Serviciile în momentul predării acestora către societatea de curierat intern cu care Vânzătorul colaborează sau către reprezentantul Cumpărătorului.
 Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor și Serviciilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.
 Vânzătorul va efectua livrare Bunurilor și Serviciile pe teritoriul României.
 

10. ACCEPTARE
 Acceptarea va fi făcuta atunci când Bunurile și Serviciile sunt conforme cu caracteristicile tehnice menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor tehnice, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele și Serviciile. De asemenea, pentru produsele vândute și livrate de laoptica.ro  Cumpărătorul beneficiază de returul produselor în 30 zile.
 

11. GARANȚII
 Toate produsele comercializate de către site-ul www.laoptica.ro, cu excepția celor resigilate, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare și politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale și provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.
 În cazul produselor vândute și livrate de laoptica.ro, certificatele de garanție fie sunt emise direct de producător, în cazul în care acesta are o rețea de service națională, fie sunt emise de către laoptica.ro.
 În cazul certificatelor de garanție emise de laoptica.ro, vă oferim serviciul "Pick-up & Return" care presupune preluarea și livrarea produselor în condiții de gratuitate.
 În cazul produselor achiziționate de la partenerii nostri din laoptica.ro , veți primi la livrare pentru fiecare produs care beneficiază de garanție un certificat de garanție cu toate detaliile centrului de service care asigură reparațiile pe durata termenului de garanție. Garanția produselor achiziționate de la partenerii noștri este asigurată de către partenerul care a vândut produsul sau de către centrul de service autorizat al producătorului, după caz.
 În cazul certificatelor de garanție emise de producători, produsul reclamat defect în perioada de garanție trebuie prezentat direct la cel mai apropiat centru de service menționat în certificat. Acest centru autorizat de producător va prelua întreaga responsabilitate a rezolvării garanției.
 Lipsa certificatului de garanție al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepția mărfii pe adresa office@laoptica.ro. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.
 În cazul produselor resigilate, certificatul de garanție este emis de către laoptica.ro, iar garanția nu acoperă aceeași perioadă ca la un produs nou, sigilat. Perioada de garanție este specificată pentru fiecare produs resigilat în parte. Condițiile de utilizare, manipulare și transportare a unui produs resigilat sunt aceleași cu cele de la produsele sigilate.
 

12. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII
 Proprietatea asupra Bunurilor și Serviciilor va fi transferate la momentul efectuării plății din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (întelegând prin livrare - semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier sau semnarea de primire pe factura fiscală în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzăătorului). În cazul livrării prin curier, acesta nu este autorizat de către Vânzător să permită Cumpărătorului deschiderea coletelor înainte de semnare de livrare, ci doar ulterior semnării de livrare și achitării eventualei contravalori a acestora.

 

13. RĂSPUNDERE
 Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru dăune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricarei din obligațiile sale conform Comenzii și pentru dăune care rezultă din utilizarea Bunurilor și Serviciilor după livrare și în special pentru pierderea produselor.
 Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractantii și/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.
 

14. FORȚA MAJORĂ
Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.
 

15. LEGEA APLICABILĂ - JURISDICȚIA
 Prezentul contract este supus legii romîne. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătorești române competente.
 

 

17. PREVEDERI DIVERSE
 Părțile în contract vor fi considerate cantractanți independenți și nici uneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dăuna celeilalte. Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.